Համաշխարհային տնտեսություն

Համաշխարային տնտեսությունը բաճանված է 2 ճյուղերի.

Նյութական արտադրություն և ոչ նյութական արտադրություն կամ սպասարկման (ծառայությունների ոլորտ)։

Նյութական արտադրությունն իր հերթին բաժանվում է 3 ճյուղի.

1. Արդյունաբերություն

2. գյուղատնտեսություն

3. տրանսպորտ


1. Արդյունաբերությունը բաժանված է մի քանի ճյուղերի.

— վառելիքա-էներգետիկական,

— մեքենաշինություն, —

— մետալուրգիա,

— քիմիական արդյունաբերություն,

— թեթև արդյունաբերություն

— սննդի արդյունաբերություն։
2. Գյուղատնտեսությունը ևս բաժանված է երկու ճյուղերի.

— անասնաբուծություն

          — խոշոր եղջերավոր անասուններ

          — մանր եղջերավոր անասուններ

          — ձիաբուծություն

          — խոզաբուծություն

          — մեղվաբուծություն

          — թռչնաբուծություն

— բուսաբուծություն

— հացահատկային,

— բանջարաբոստանային,

— այգեգործություն,

3. տրանսպորտ

— ջրային

— օդային,

— ցամաքային

Ջրային տրանսպորտ

— նավեր

— սուզանավեր

Օդային տրանսպորտ

— ինքնաթիռ,

— ուղղաթիռ,

— հրթիռ։


Ցամաքայինի մեջ մտնում է

— ավտոմոբիլային տրանսպորտ,

— երկաթուղային տրանսպորտ,

— խողովակաշարային տրանսպորտ։

Սպասարկման կամ ծառայությունների ոլորտ

— կրթություն,

— գիտություն,

— առողջապահություն,

— մշակույթ,

— սպորտ,

— զբոսաշրջություն