Հայոց լեզու և Գրականություն

Ստիկեր — Կորյուն Գաբոյան (gaboyan.am)
Անհատական Նախագիծ(Մանգայի թարգմանություն) — Կորյուն Գաբոյան (gaboyan.am)

Գրականություն

1. Բառերն ու արտահայտությունները արևելահայերեն դարձրո՛ւ՝  հագեր են-կուշտ, բռնկեր է-պատել, ծղոտներուն տակ-ցողուն, քիստերուն մեջ-ձկան փուշ:
2. Բացատրի՛ր փոխաբերությունները
Ա. Արտս ոսկուն է:
Լավ արտ ունեմ
Բ. Երկինքն է կրակ:
երկինքը շատ տաք է
Գ. Քառաշար հասկեր քառաշար սաթով արև են հագել:

3. Ինչի՞ մասին է բանաստեղծությունը:
4.Դուրս գրի՛ր գույն արտահայտող բառերն ու բառակապակցությունները,ո՞րն է բանաստեղծության մեջ գերիշխող գույնը, ինչո՞վ է դա պայմանավորված:
5. Բանաստեղծությունն ի՞նչ տրամադրություն է արտահայտում:
Տխուր էր

1. Բառերն ու բառակապակցությունները դարձրո՛ւ արևելահայերեն
Քեզի-քեզ, կը տանիմ-կտանեմ, կերթաս-կգնաս, հյուղակներուն խավարին, դույլերու մեջ արծաթի-արծաթե դույլում:
2. Համեմատի՛ր բանաստեղծության քառյակները, ի՞նչ ընդհանրություն նկատեցիր:
Իրար նման են գրված
3. Բանաստեղծության ո՞ր տողի, ո՞ր բաեի մեջ է խտացված հերոսի տրամադրությունը:
4. Պատմի՛ր բանաստեղծության հերոսի մասին:
Բանաստեղծության հերոսը բարի էր։