Հայոց լեզու

1. Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով` ստացի՛ր նոր բաղադրյալ բառեր:

Ագեվազ (կենգուրու), կակղամորթ, մարտունակ, արճճապատ, մեծասքանչ, հողածին, փառամոլ, ատոմակայան:

Արագավազ, սպիտակամորթ, ընդունակ, ձյունապատ, հիասքանչ, խաղամոլ, ջրաէլեկտրակայան

2. Տրված բարդ բառերի վերջին արմատները փոխելով` ստացի՛ր նոր բարդ բառեր:

Հեռախոս, հանրածանոթ, ձյունածածկ, երկրագունդ, կենսակերպ, հնավանդ, մտահոգ, բարենպաստ, ակնթարթ, լուսանցք:

հեռավար, հանրախանութ, ձյունապատ, երկրակեղև, կենսաբան, հնաոճ, մտավոր, բարեկամ, ակնաբուժ, լուսավոր

3. Փորձի՛ր այս բառերի կազմությունն ու նշանակությունը բացատրել:

ա) Այգեբաց-հողից հանել, այգաբաց-լուսաբայց:
բ)Հայելի-նայելու համար ստեղծված բան, հայացք-նայվածք, ծովահայաց-ծովին նայող: (գրաբ. հայել – նայել)
գ) Ակնթարթ-աչք թարթել, ակնդետ-սպասել երբ կկատարվի ինչ որ բան, ակնոց-աչքերի վրա ապակի:
դ) Քինախնդիր-քենը հանել, վրեժխնդիր-վրեժ լուծելու հետամուտ, մանրախնդիր-մանր փնտրել, (գրաբ. խնդրել – փնտրել):

4. Տրված բառերն արմատների միջոցով բացատրի՛ր:

ա) Սրահար-սուր կտրել, կայծակնահար-կայծակի խփելը, սիրահարվել-սիրով հարվել, խոտհարք-խոտ կտրել (գրաբար հարկանել նշանակում է 1. խփել, 2. ծեծել, 3. կտրել, կոտրել):

 բ) Կենսասեր-կյանք սիրող, կենսախինդ-կյանքով խնդացող, կենսաբան-կյանքի մասնագետ, կենսագրություն-կյանքի գրություն, կենսաձև-կյանքի ձև, կենսատու-կյանք տվող, կենսահորդ-կյանքով հորդացած (կյանք բառի գրաբ. ձևերից մեկն է` կեանք – կեանս – կենս):