Հայոց լեզվի կրկնություն

1.       Ընդգծե՛ք հինգ ածական։

Ամոթ, կաղ, առասպել, քաղցր, ամայի, գերան, բարձրագույն, ամբոխ, անիվ, գանգուր։

2.       Ընդգծե՛ք ներգոյական հոլովի հինգ ձև․

Կրակում, լիտրով, խոսքում, կողքից, հարկում, կերպարում, վարկեր, երեսին, կարգում, կապանցի։

3.       Ընդգծե՛ք բացառական հոլովի հինգ ձև։

Հոգուց , ուղուց, սպիտակուց, գոտուց, նեղուց, էգուց, այտուց, դեղնուց, ոզնուց, ապակուց։

4.       Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Վերև, աշխարհ, արհամարհել, միրգ, երգ, օրեցօր, տնօրեն։

Առանձնացրե՛ք ածականները․

Ա․ անգղ, ցածր, վատ, ավարտ, խոր, ավազան, մեծագույն, գրոհ, ագահ։

Բ․ Ամեհի, գոտի, բույր, կույր, լավագույն, ավյուն, ատյան, ողորկ, գետին, ծանր,

Գ․ գրտնակ, աշխույժ, ուրախ, մանուշակագույն, ապավեն, անջրպետ, առագաստ, համեստ, մեղմ։