Հանրահաշիվ դասարանական և տնային

ա)կատարյալ տեսքի չէ
գ)կատարյալ տեսքի չէ
ե) կատարյալ տեսքի է
է) կատարյալ տեսքի չէ

Բ)կատարյալ է

Դ)կատարյալ չէ

Զ)կատարյալ է

Ա)b+b+ac+ac+ac=2b+3ac

Գործակից 2,3
Աստիճան 2
xx+xx+x-2x=2x2-x
Գործակից 2,-1
Աստիճան 2

Ա)4a2b+5b2a+ba2+3a2b
8a2b+5b2a
Աստիճան 3
գ)3ax2-3a2x+2a2x2-7a2x2-a2x

3ax2-4a2x-5a2x2
Աստիճան 4
ե)7a3-8aba2+3a2-4b

7a3-8a3b+3a2-4b
Աստիճան 4
է)ac+2abc-7a2+3ca-3cab

4ac-abc-7a2
Աստիճան 3

Բ)5a3-7ax3+2ax3-a3x-ax3

5a3-6ax3-a3x

Աստիճան 4

Դ)6n3-8p2n3+p2n3+12n3p2+2n3

8n3+5p2n3

Աստիճան 5

Զ)x5-7y2+3xyx4+2x-1

x­­­5-7y2+3x5y+2x-1

Աստիճան 6