Հանրահաշիվ դասարանական և տնային

2a2+3a2+a2=6a2

2y2x-6x2y+4xy2+4x2y=6xy2-2x2y

2x2*3xy-4x*5x2y=6x3y-20x3y=-14x3y

Ա)a+3c+5ab-2b

Բ)(a+3c)-(5ab-2b)

5a-1-a=4a-1

2a-7a-5=-5a-5

a+a+1=2a+1

a+b+a-b=2a

x-(6x-5)=x-6x+5=-5x+5

7-4x+(2x-1)=7-4x+2x-1=6-2x

(x-1)+6=x-1+6=x+5

(x-y)+(x-y)=x-y+x-y=2x-2y

7a+2a+3b=9a+3b

5x+7a+4a=5x+11a

(3x-6y)-4x=-1x-6y

3m-(5n+2m)=3m-5n-2m=m-5n