Հանրահաշիվ դասարանական և տնային

3ab*2a=6a2b
8bc3*bc=8b2c4
9ce2*6ce=54c2e3
7e2k*6e3k=42e5k2
4ap2*5a2p=20a3p3
6kp*7k2p2=42k3p3
3a2bc*6abc=18a3b2c2
4bc2e*6b2ce=24b3c3e2
7c2ek*5c3e4k=35c5e5k2
6e2k5p*8e3k4p=48e5k9p2
4k6p2x3*4k2p4x4=16k8p6x7
9px2y3*4p4x3y2=36p5x5y5

11pk2*4p3x=44p4k2x
15x2y3*8x4y=120x6y4
3a*(-6)a2b=-18a3b
(-4)b2*(-7)bc3=28b3c3
(-5)c3k*5ck2=-25c4k3
(-7)k2p3*(-9)kp3=63k3p6
(-5)p2x2*8p2x5=-40p4x7
25x2y*(-6)x2y2=-150x4y3