Հանրահաշիվ դասարանական և տնային

ա)
Տառային արտ. a
Թվային արտ. 9
բ)
Տառային արտ. xy
Թվային արտ. 0,6
գ)
Տառային արտ. c
Թվային արտ. 2/3
դ)

Տառային արտ. b,c
Թվային արտ. 4
ե)
Տառային արտ. x,y
Թվային արտ. -1
զ)
Տառային արտ.a
Թվային արտ. 1
է)
Տառային արտ. k,b
Թվային արտ. 5
ը)
Տառային արտ. a,x,y
Թվային արտ. 0,21

ա)ab3, ba3, a3b, b3a

բ)3cd(-2), d3c(-2)

գ)yz7x, xyz7

դ)4a

ե)3ab, b3a

զ)5ak2, 2ak5

է)bc(-2)a

0ab=0

xy0z=0
1kpx=kpx
ab1m=abm
a5b(-3)c(-8)=120abc
6×1/2y(-1/3)z=-xyz