Հանրահաշիվ Տնային և դասարանական

ա)10
գ)127
ե)1
բ)15
դ)1
ը)20

ա)Գործակից 1 1/2
Աստիճան 1
գ)Գործակից -1
Աստիճան 1
է)Գործակից 10
Աստիճան 4
լ)Գործակից 8,3
Աստիճան 2
հ)Գործակից 2 1/4
Աստիճան 2
բ)Գործակից 1
Աստիճան 1
դ)Գործակից 4
Աստիճան 2
ը)Գործակից 7
Աստիճան 1
ժ)Գործակից 3
Աստիճան 4
կ)Գործակից 15
Աստիճան 2

ա-ն և ե-ն և ի-ն, բ-ն և ը-ն և խ-ն, դ-ն և լ-ն, զ-ն և հ-ն, է-ն և ժ-ն և թ-ն,

ա)-6b
բ)32a
գ)-8b3
դ)24a5
է)12b7c2
ը)-12e3k5