Հանրահաշիվ

Ա)5-1+10-1=1/5+1/10=1*2/5*2+1/10=3/10

Գ)(2-4+4-2)-1=(1/24+1/42)-1=(1/16+1/16)-1=(2/16)-1=(1/8)-1=8/11=8

Ե)3-1+9-1=1/3+1/9=1*3/3*3+1/9=3/9+1/9=4/9

Ա)a-2-b-2/a-1+b-1=(a-1-b-1)(a-1+b-1)/a-1+b-1=a-1-b-1=1/a-1/b=1*b/a*b-1*a/b*a=b/ab – a/ab=b-a/ab

Ա)

a-2+2a-1b-1+b-2/a-2-b-2=(a-1+b-1)2/(a-1-b-1)(a-1+b-1)=(a-1+b-1)/(a-1-b-1)=a+b/ab:b-a/ab=a+b/ab*ab/b-a=a+b/b-a

Գ)

(a3-b3/a3+b3)5*(a3-b3/a3+b3)-5=(a3-b3/a3+b3)5*1/(a3-b3/a3+b3)5=1