Հանրահաշիվ

Ա)a-ն և b-ն կարող են լինել ցանկացած թիվ

Գ)b-ն հավ. չէ 0, аэR

Ե)x+y հավ. չէ 0, x հավ. չէ -y

Ա)

(1*(x+1)/(x+1)(x-1) – 1*(x-1)/(x+1)(x-1)) * (x-1)2 = (x+1-x+1/(x+1)(x-1)) * (x-1)2 = 2 * (x-1)/x+1 = 2x-2/x+1

Ա)

2x/(x+y)(x-y) – 1/x-y – 1/x+y = 2x/(x+y)(x-y) – 1*(x+y)/(x+y)(x-y) – 1*(x-y)/(x+y)(x-y) = 2x-x-y-x+y/(x+y)(x-y) = 0/(x+y)(x-y) = 0

Գ)

(1/x-y-1/x+y)