Հանրահաշիվ

Ա)a-1/2a * (a+3/a+1 – a2-5/a2-1) = a-1/2a * (a+3/a+1 – a2-5/(a+1)(a-1)) = a-1/2a * ((a-1)*(a+3/a+1) – a2-5/(a+1)(a-1) = a-1/2a * a2-a+3a-3-a2+5/(a+1)(a-1) = a-1/2a * 2a+2/(a+1)(a-1) = a-1/2a * 2(a+1)/(a+1)(a-1) = a-1/2a * 2/(a-1) = 1/a

Գ)4y/y-1 * (y/8 – 1/4 + 1/8y) = 4y/y-1 * (y*y/8*y – 1*2y/4*2y + 1/8y) = 4y/y-1 * (y2/8y – 2y/8y + 1/8y) = 4y/y-1 * y2-2y+1/8y = 4y/y-1 * (y-1)2/8y = 1/1 * (y-1)/2 = (y-1)/2

Ա)a3-b3/a-b * a/a2+ab+b2 – (a-b) = (a-b)(a2+ab+b2)/a-b * a/a2+ab+b2 – (a-b) = a-a-b = b

Ա)2

Բ)-4

Գ)2

Դ)-2.5

Ա)

0/2=0

-2/2=-1

23/2=22

Բ)

10/0=0-ի բաժանել չի լինում

10/-2=-5

Գ)

2-0/0=0-ի բաժանել չի լինում

2+6/-14=1+6/-7=7/-7=1/-1=-1