Հանրահաշիվ

Ա)1/3=0.(3) Պատ.՝3

Բ)2/9=0.(2) Պատ.՝2

Գ)12/5=2.4 Պատ.՝0

Դ)12=12.0 Պատ.՝0

Ե)24/30=0.8 Պատ.՝0

Զ)36/48=0.75 Պատ.՝0

Է)4/7=0.(571428) Պատ.՝571428

Ը)45/63=0.(714285) Պատ.՝714285

Ծ)15/37=0.(405) Պատ.՝405

Կ)5/21=0.(238095) Պատ.՝238095

Ա)1/9=0.(1)

Բ)2/9=0.(2)

Գ)3/9=0.(3)

Դ)4/9=0.(4)

Ա)12/99=0.(12) Պատ.՝12

Բ)23/99=0.(23) Պատ.՝23

Գ)34/99=0.(34) Պատ.՝34

Դ)45/99=0.(45) Պատ.՝45

Ա) 0.(1)=1/9

Բ)0.(3)=3/9

Գ)0.(5)=5/9

Դ)0.(7)=7/9

Ե)0.(25)=25/99

Զ)0.(37)=37/99