Հանրահաշիվ 2.1.2022

  • Մաթեմ երկու

a-b=-(b-a)

(-b+a)=a-b

a-b=a-b

(x-y)(x+y)=x2-y2

x*x+x*y-y*x-y*y= x2-y2

(a+b)(a+b)=a2+2ab+b2

a*a+a*b+b*a+b*b=a2+2ab+b2

(a-b)(a-b)=a2-2ab+b2

a*a-a*b-a*b+b*b=a2-2ab+b2

(m-n)(m2+mn+n2)=m3-n3

m*m2+m*mn+m*n2-n*m2-n*mn-n*n2=m3-n3

(m+n)(m2-mn+n2)=m3+n3

m*m2-m*mn+m*n2+n*m2-n*mn+n*n2=m3+n3

a(b-c)+b(c-a)+c(a-b)=0

a(b-c)+b(c-a)+c(a-b)=ab-ac+bc-ba+ca-cb=0

ab(c-d)-cd(a-b)-ac(b-d)-bd(c-a)=0

ab(c-d)-cd(a-b)-ac(b-d)-bd(c-a)=ab*c-ab*d-cd*a+cd*b-ac*b+ac*d-bd*c+bd*a=abc-abd-acd+bcd-abc+acd-bcd+abd=0

(a2-4a+4)(a2+4a+4)-a2(a2-8)a2-8=16

(a2-4a+4)(a2+4a+4)-a2(a2-8)=a2*a2+a2*4a+a2*4-4a*a2-4a*4a-4a*4+4*a2+4*4a+4*4-a2*a2+a2*8=a4+4a3+4a2-4a3-16a2-16a+4a2+16a+16-a4+8a2=16