Հանրահաշիվ

Ա)a+1/b : a-1/b = ab/b + 1/b : ab/b – 1/b = ab+1/b : ab-1/b = ab+1/b * b/ab-1 = ab+1/ab-1

Գ)b/ab + a/ab : b/ab – a/ab = b+a/ab : b-a/ab = b+a/ab * ab/b-a = b+a/b-a

Ա)1/1 — 1/2 = 2/2 – 1/2 = ½

Բ)1/2 — 1/3 = 3/6 – 2/6 = 1/6

Գ) 1/x – 1/x+1 = x+1/x2+1 – x/x2+1 = 1/x2+1

Դ)x+2/(x+1)(x+2) – x+1/(x+2)(x+1) = x+2-x-1/(x+2)(x+1) = 1/(x+1)(x+2)

Ա)1/1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7+1/7-1/8+1/8-1/9+1/9-1/10=1/1-1/10=10/10-1/10=9/10

Բ)1/1-1/100=100/100-1/100=99/100