Հանրահաշվական կոտորակներ: Ամբողջ ցուցիչով ատիճանի հասկացությունը: Դասարանական

Ա)1-1=1, -11=-1, (-1)1=-1, (-1)-1=1, -1-1=1

Գ)2-2=1/4, -22=-4, (-2)2=4, (-2)-2=1/4, -2-2=4

Ա)4-2=1/16

Գ)3-4=1/81

Ե)5-1+4-1=1/5+1/4=4/20+5/20=9/20

Է)4-1-5-1=5/20-4/20=1/20

Թ)2-3+4-2=1/8+1/16=2/16+1/16=3/16

Ի)42*2-3=16*1/8=2*1/1=2*1=2

Ա)1 = 1

Գ)-8 < 1

Ե)16 > 1/16

Ա)1/23>0

Գ)1/(-2)3<0

Ե)1/24>0

Ա)а7

Գ)а7

Ե)а24

Է)(ab)7

Ա)а-1

Գ)а3

Ե)а-10

Է)а-3