Հավասարումների և հավասարումների համակարգերի համարժեքությունը

Ա)

{7x-y+1=0

{2x+y-3=0

7x-y+1+2x+y-3=0

9x-2=0

X=2/9

4/9+y-3=0

Y=2 5/9

x=2/9, y=2 5/9

Բ)

{9x-3y+6=0

{4x-y+2=0|*-3

{9x-3y+6=0

{-12x+3y-6=0

9x-3y+6-12x+3y-6=0

-3x=0

3x=0

X=0

0-y+2=0

Y=2

x=0, y=2

2x-2y=x

x-y=0

Համարժեք չեն

3x-5y=0

3x=5y

Համարժեք են

3x-6+2y=0

2-x-2y=0

Համարժեք չեն

x+y-5=0

x=5-y

Համարժեք են