Հարաբերական ատոմային զանգվածը

03/03/2022
  1. Տվե՛ք հարաբերական ատոմային զանգվածի սահմանումը:

Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցանկացած նյութի մեկ ատոմի զանգվածն է բաժանված զ. ա. մ. (զանգվածի ատոմային միավոր) – ի վրա:

  1. Մեկնաբանե՛ք Ar(ֆտոր)=19 հավասարությունը:
  2. Այս հավասարությունից հասկանում եմ, որ Ֆտոր նյութի մեկ ատոմի զանգվածը 19 անգամ մեծ է զ. ա. մ. – ից: 19 – ն Ֆտորի հարաբերական ատոմային զանգվածն է:
  3. Հաշվեք հետևյալ երեք տարրերից յուրաքանչյուրի ատոմի իրական զանգվածը՝ m0. ա)Ar(բոր)=11 բ ) Ar(ցինկ)=65 գ ) Ar(պղինձ)=64

ա) m0 (բոր) = 11 * 1,66 * 10–27

բ) m0 (ցինկ) = 65 * 1,66 * 10–27

գ) m0 (պղինձ) = 64 * 1,66 * 10–27