Հողաթափիկ ինֆուզորիա

I. Ներկայացնել Հողաթափիկ ինֆուզորիայի արտաքին կառուցվածքը։

Հողաթափիկ ինֆուզորիան շատ փոքր և ունի շատ խիտ ցիտոպլազմայի շերտ։ Ինչի արդյունքում ինքը պահպանում է իր հողաթափիկի տեսքը։ Նա շարժվում է թարթիչների օգնությամբ։

II. Գրել նրա տարածվածությունը։

Նա ինչպես նաև կանաչ էվգլենան ապրում է աղտոտված ջրամբարներում։

III. Հողաթափիկ ինֆուզորիայի բազմացումը։

Հողաթափիկ ինֆուզորիան բազմանում է անսեռ և սեռական եղանակով։ Ամռանը բարենպաստ պայմաններում նա կիսվում է լայնությամբ։ Աշնանը կամ անբարենպաստ պայմաններում երկու հողաթփիկ ինֆուզորիա իրար են ﬕանում բերանային անցքով, տեղի է ունենում կորիզանյութի փոխանակում, ապա ինֆուզորիաները հեռանում են։

IV. Ինչպե՞ս է սնվում Հողաթափիկ ինֆուզորիան։

Մարﬓի առջևում կան ավելի երկար թարթիչներ: Այդ թարթիչներով ուտելիքը գնում է ներս։