Մաթեմատիկա ամառային առաջադրանքներ

1. Գտեք  տրված  թվերի   2/3  մասերը:

 ա)  72ի 2/3 մասը հավասար է 48

բ)  15ի 2/3 մասը հավասար է 10

2. Գտեք   թիվը, եթե հայտնի է , որ  նրա

               ա)  20  % — ը   հավասար է 15-ի
20%-15
100%-x
x=1500:20=75

                բ)  42  % — ը   հավասար է   64-ի

42%-64
100%-x
x=100×64/42=50×32/21=1600/21=76 4/21

3.  Որոշեք , թե  առաջին թիվը  երկրորդի  քանի՞  % -ն  է  կազմում.

      6-ը՝       48-ի,  
48—100%
6—x
x=6×100/48=6×50/24=300/24=12 1/2

32-ը՝      128-ի
128—100%
32—x
x=32×100/128=100/4=25

4 .    72  թիվը   բաժանեք  2 : 4  հարաբերությամբ:

72 : 1/2 = 72 x 2=144

5.  Գտեք թվերի միջին թվաբանականը.

         26,  45,  11,  6,  12
26+45+11+6+12/5=100/5=20

6.   Ծառի բարձրությունը 12 մ է:  Առաջին տարին   ծառը աճել է բարձրության 1/6   մասի չափով, երկրորդ տարին՝    1/4 -ի   չափով:  Որքա՞ն է  աճել երկու   տարվա     ընթացքում  :

12×1/6=2
12+2=14
14×1/4=3 1/2
14+3 1/2=17 1/2    

7.Գրիր 4122/100 կոտորակը դիրքային գրառմամբ:
4000/100+100/100+20/100+2/100=4122/100

8.Գրիր 3,12 տասնորդական կոտորակը սովորական կոտորակի տեսքով:
3,12=3 12/100=3 3/25

9.Կատարիր գործողությունները:

14,25+ 6,136=20,386

18,214- 7,858 =10,356

1,125×10=11,25

1,13 x 1,52=1,7176

125,23: 10=12,523

126,85: 1000=0,12685

125,97 : 3=41,99

10.Գտիր անհայտը՝

4 + x=25
x=25-4
x=21

3x — 7=17
x=7+17:3
x=8

13- 5x = 4x+36
-5x-4x=36-13
-9x=23
9x=-23
x=23/9=2 5/9

12+ 3*(1+6x)=5x-11
12+3+18x=5x-11
12+3+11=5x-18x
26=-13x
-26=13x
x=-2