Մաթեմատիկա ա.բ

Զույգ և կենտ

Խնդիր 1: Ֆիզկուլտուրայի դասին ուսուցիչը 3 աշակերներին՝ Խաչիկին, Վաչիկին և Հրաչիկին, կանգնեցրեց ըստ հասակների՝ բոյովից կոլոտ։ Գիտենք, որ

∘ Խաչիկը և Վաչիկը իրար կողք չեն կանգնած
∘ Հրաչիկը Խաչիկից բոյով է

Ի՞նչ հերթականությամբ են կանգնած նրանք։]

Վաչիկը ամենաբոյովն է, Հրաչիկը երկրորդ տեղ, իսկ Խաչիկը ամենակոլոտն է։

Խնդիր 2: Գտնել երկու այնպիսի պարզ թիվ, որոնց և՛ գումարը, և՛ տարբերությունը նույնպես պարզ թվեր են:

5-ն ու 2-ը

Խնդիր 3: Իրար կողք գրված 1-ից մինչև 2014 թվերի միջև դրվում է «+» կամ «-» նշանը և հաշվվում ստացված արտահայտության արժեքը: Պարզել՝

  1. զո՞ւյգ, թե կենտ կլինի արտահայտության արժեքը, եթե թվերի միջև դրվի միայն «+» նշանը,

կենտ

  1. հնարավո՞ր է արդյոք «+» կամ «-» նշանների այնպիսի հաջորդականություն, որ արտահայտության արժեքը հավասար լինի 0-ի:

հնարավոր չէ

Խնդիր 4: Հնարավո՞ր է արդյոք սկսելով a1 վանդակից՝ ձիու քայլերով հասնել h8 վանդակին, յուրաքանչյուր վանդակում լինելով ճիշտ մեկ անգամ։

Հնարավոր չէ

Խնդիր 5: Քանի հատ եռանիշ թիվ կա, որ 7-ի բաժանելիս մնացորդում տալիս է 2:

129