Մաթեմատիկա տնային և դասարանական

Ա.7+x=7+0=7
Բ.7+x=7+3=10
Գ.7+x=7+(-1)=6
Դ.7+x=7+(-4)=3
Զ.7+x=7+(-10)=-3
Ե.7+x=7+(-7)=0

2x+1=10+1=11
6+8x=6+(-8)=-2
5-4a=5-8=-3

a+b=1+3=4
a-b=(-2)-4=-6

a*b=3/4*8/5=24/20=6/5=6/5
2(a+b)=2(3/10+1 1/2)=2(3/10+3/2)=2(3/10+15/10)=2(18/10)=2×18/10=18/5=3 3/5

P-a+a+a+a=4a
S-axa

(a+b)+(3-c)

(a+b)-(3-c)
(a+b)x(3-c)
(a+b):(3-c)