Մայիսյան փառահեղ հերոսամարտըz

  1. Փաստերով հիմնավորել՝ երիտթուրքերը շարունակում են պանթուրքական ծրագիրը:
  1. Հիմնավորել Առաջին Աշխարհամարտի Կովկասյան ճակատում պատերազմն ընդունել էր թուրք-հայկական բնույթ:
  1. Պատմել Ալեքսանդրապոլի գրավվման, Ջավախքի, Շիրակի դիմադրության նշանակման մասին:
  1. Ներկայացնել Սարդարապատի ուղղությամբ ուժերի դասավորության , ռազմական գործողությունների ընթացքի մասին:՛
  1. Նկարագրել Բաշ-Ապարանի և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերի ընթացքի, արդյունքների մասին:
  1. Փաստերով հիմնավորել մայիսյան հերոսամարտերի պատմական նշանակությունը:
    Հերոսամարտի նշանակությունը այն էր որպեսզի կանխել Թուրքիայի առաջխաղացումը և հայերի բնաջնջման կանխումը

Աղբյուրները՝ Հայոց պատմություն , համացանց

Լրացուցիչ «Սարդարապատի հուշահամալիրի կարևորությունը 21-րդ դարի պատանիների տեսանկյունից»

Ծանոթացեք «Հերոսապատում», նախագծին, ապրիլ ամսվա հետազոտական աշխատանքը այս նախագծի շրջանակներում կարող է լինել: