Մայիս ամսվա ամփոփում

Ներկայացնել սողուններին վերաբերվող այն աշխատանքները, որոնք առկա են բլոգում։

Համացանցում կատարել հետազոտություն և դուրս բերել հետաքրքիր փաստեր սողունների մասին(ամենաարտասովոր սողունները)։

Աշխարհում կան սողունների 8000-ից ավելի տեսակ։

Քամելիոնի լեզուն երկու անգամ երկար է իրա մարմնից։

Օձը կարող է քնել 3 տարի։

Հին ժամանակներում կրիայի պատյանից սարքում էին սանր։

Ներկայացնել թռչուններին վերաբերվող այն աշխատանքները, որոնք առկա են բլոգում։

Համացանցում կատարել ուսումնասիրություններ և դուրս բերել հետաքրքիր փաստեր թռչունների մասին։

Կան մոտ 10000 թռչնի տեսակ։

Կան թռչուններ, որոնք ունեն երկու գլուխ

Թռչունները հայտնվել են հին դինոզավրերից։

Թռչունները ունեն միայն մեկ մարմնի աստիճան 42։

Թռչունները ունեն զարգացած նյարդային համակարգ։

Ներկայացնել կաթնասուններին վերաբերվող այն աշխատանքները, որոնք առկա են բլոգում։

Ներկայացնել կաթնասունների արտաքին կառուցվածքը և բազմազանությունը։

Ամեն կաթնասունի արտաքին կառուցվածքը տարբեր է, օրինակ չղջիկը ունի թևեր։

Կան շատ տեսակներ ես կասեմ երկուսը օրինակ չղջիկը և մարդը կաթնասուններ են։

Կաթնասունների բազմացումը։

Կաթնասունները բազմանում եմ ներքին բազմանալու ձևով։

Համացանցում կատարել ուսումնասիրություններ և դուրս բերել հետաքրքիր փաստեր կաթնասունների մասին։

Մարդը համարվում է կաթնասուն։