Մարմինների զանգվածը

25/11/2021

1.Հնարավոր է արդյոք շրջապատից մեկուսացված մարմինը փոխի իր արագությունը:

ոչ

2.Բերեք մարմինների փոխազդեցության օրինակներ:

մեքենայի կոտրվելը

3.Հրացանի կրակոցի ժամանակ որ մարմիններն են փոխազդում: Ինչպես է այն արտահայտվում:

4.Մարմնի որ հատկությունն է կոչվում իներտություն: Բերել այդ հատկությունը լուսաբանող օրինակներ:

Արագությունը ակնթարթորեն չփոխելու հատկությունը անվանում են իրենտություն։ Օրինակ ռակետի թռչելը։

5.Որ մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված:                               

Զանգվածը մարմնի իներտության քանակական չափն է։

6.Ինչպես կարելի է չափել մարմնի զանգվածը:

v=m/p

7.Ինչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը:

Տոննա, կիլոգրամ

8.Լրացնել՝

  1կգ=1000գ;        1գ =0.001կգ;      1մգ =0.001գ:

9.Մարդը նավակից ցատկում է ափ: Որ դեպքում են նավակի և մարդու ձեռք բերած արագությունները իրար հավասար: