Մեկ անհայտով գծային հավասարումների լուծումը

X+4=9

X=9-4

X=5

X+5=5

X=5-5

X=0

x-8=8

x=8+8

x=16

x+2=-4

x=-4-2

x=-6

7x=10

X=10/7=1 3/7

X=1 3/7

5x=1

X=1/5

1/3x=2

x=2:1/3=6

X=6

3x=1/7     /*7

21x=1

X=1/21

(-3/4)x=(-6/7)   /*28

-21/1x=-24/1   /*(-1)

21x=24

X=24/21=8/7=1 1/7

X=1 3/21

0.2=5x

-5x=-0.2     /*(-1)

5x=0.2

X=0.2:5=0.04

1 2/3x = 2 1/3

5/3x=7/3       /*3

5x=7

X=7/5=1 2/5

X=1 2/5

x/5 = 4      /*5

x=20

X=20

7x-3+x=4x-9+5x

7x+x-4x-5x=3-9

-x=-6    /*(-1)

X=6

X+0.2=0.4x+3.2

X-0.4x=3.2-0.2

0.6x=3

X=3:0.6=5

2/3-3x=1/2x-2+x

-3x-1/2x-x=-2-2/3       /*(-6)

18x+3x+6x=12+4

27x=16

X=16/27

X+5-8x=7+2x-4

x-8x-2x=7-4-5      /*-1

9x=1

X=1/9