Մոլեկուլ

14/03/2022
  1. Սահմանե՛ք քիմիական բանաձև հասկացությունը։

Նյութի բաղադրության պայմանական անունն է։

  1. Ի՞նչ է ինդեքսը,և ե՞րբ է այն օգտագործվում։

Քիմիական բանաձևը նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է քիմիական տարրերի նշաններով և ինդեքսներով։

  1. Ի՞նչ տեղեկություն է 《հաղորդում》քիմիական բանաձևը նյութի վերաբերյալ։

Հաղորդում է, թե քանի և ինչ ատոմներ կան նյութի մեջ

  1. Լրացրե՛ք բաց թողած բառը, մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է,որը պահպանում է տվյալ նյութի քիմիական հատկությունները։
  1. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձևերը ,եթե հայտնի է , որ դրաց բաղադրության մեջ առկա են.

ա) կալիումի երկու ատոմ և ծծմբի մեկ ատոմ

K2S

բ)ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ։

HO