Մուշեղ Գալշոյան փաթեթ

Ժամկետը՝ նոյեմբերի 1-10
Մասնակիցները՝ Ավագ դպրոցի սովորողներ
Նպատակը՝

 • ծանոթություն գրողին, նրա ստեղծագործություններին,
 • հայրենի հողին նվիրյալ գրողը,
 • մարմրող, բայց չխամրող հուշեր,
 • մահվան միջով անցած մարդկանց հերոսական մաքառումը, չարին դիմադիր լինելու, վերստին արմատ գցելու անկոտրում կամքը Գալշոյանի պատմվածքներում,
 • այցելություն գրողի ծննդավայր` Թալինի Կաթնաղբյուր գյուղ:

Ընթացքը՝

 • պատմվածքների ընթերցանություն, վերլուծություն-քննարկումներ,
 • ծանոթացե՛ք  Մուշեղ Գալշոյան գրողին, ընտրե՛ք որևէ պատմվածք, կարդացե՛ք,
 • կարդացած պատմվածքը բանավոր ներկայացրե՛ք դասարանում,
 • փորձե՛ք վերլուծել պատմվածքը: Դժվարանալու դեպքում՝ գրավո՛ր վերապատմեք:
 •  


Դիտե՛ք  «Մուշեղ Գալշոյան»  «Մուշեղ Գալշոյան» ֆիլմը, գրավոր վերապատմե՛ք:
Ունկնդրե՛ք «Դավոն» հեղինակի ընթերցմամբ: Փորձե՛ք հատվածներ կարդալ և ձայնագրել:

 • Ի՞նչ ես կարծում՝ «Կանչը» ինչի՞ մասին է, ինչո՞ւ ես այդպես կարծում:
 • Պատմվածքը, քո կարծիքով, ինչո՞ւ է «Կանչը» վերնագրված, խոսքը ի՞նչ կանչի մասին է:
 • Դո՛ւրս բեր պատմվածքի քեզ հատկապես դուր եկած հատվածները և բարձրաձայն կարդա՛ դասարանում: