Նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում

Արծաթ
Ֆիզիկական հատկություններ
Ագրեգատային վիճակ ՝  պինդ

Գույնը՝ արծաթագույն
Հոտ՝ յուրահատուկ
Համ՝ չունի
Խտություն՝ 10, 50 գ/սմ³
Հալման ջերմաստիճան՝ 1235, 1 К; 962 °C
Ջերմահաղորդականություն՝ ունի
Էլեկտրահաղորդականություն՝ չունի
Լուծելիությունը ջրում՝ չունի
Լուծելիությունը այլ լուծիչներում՝ ունի

Ոսկի
Ֆիզիկական հատկություններ
Ագրեգատային վիճակ ՝  պինդ

Գույնը՝ ոսկեգույն
Հոտ՝ յուրահատուկ
Համ՝ չունի
Խտություն՝ 19320 կգ/մ3
Հալման ջերմաստիճան՝ 1064,18 °C, 1947,52 °F)
Ջերմահաղորդականություն՝ ունի
Էլեկտրահաղորդականություն՝ չունի
Լուծելիությունը ջրում՝ չունի
Լուծելիությունը այլ լուծիչներում՝ ունի

ջուր
Ֆիզիկական հատկություններ
Ագրեգատային վիճակ ՝  ջրիկ

Գույնը՝ թափանցիկ
Հոտ՝ չունի
Համ՝ չունի
Խտություն՝ ունի
Հալման ջերմաստիճան՝ 0 °C °C
Ջերմահաղորդականություն՝ ունի
Էլեկտրահաղորդականություն՝ ունի
Լուծելիությունը ջրում՝ ունի
Լուծելիությունը այլ լուծիչներում՝ ունի

կերակրի աղ
Ֆիզիկական հատկություններ
Ագրեգատային վիճակ ՝  պինդ

Գույնը՝ սպիտակ
Հոտ՝ յուրահատուկ
Համ՝ աղի
Խտություն՝ 2,165 գ/սմ³ գ/սմ³
Հալման ջերմաստիճան՝ 800,8 °C °C
Ջերմահաղորդականություն՝ չունի
Էլեկտրահաղորդականություն՝ չունի
Լուծելիությունը ջրում՝ ունի
Լուծելիությունը այլ լուծիչներում՝ ունի

պղինձ
Ֆիզիկական հատկություններ
Ագրեգատային վիճակ ՝  պինդ

Գույնը՝ ոսկեգույն
Հոտ՝ յուրահատուկ
Համ՝ չունի
Խտություն՝ կա
Հալման ջերմաստիճան՝ կա
Ջերմահաղորդականություն՝ ունի
Էլեկտրահաղորդականություն՝ չունի
Լուծելիությունը ջրում՝ չունի
Լուծելիությունը այլ լուծիչներում՝ ունի

կավիճ
Ֆիզիկական հատկություններ
Ագրեգատային վիճակ ՝  պինդ

Գույնը՝ սպիտակ
Հոտ՝ յուրահատուկ
Համ՝ չունի
Խտություն՝ (25 °C, 100 կՊա)
Հալման ջերմաստիճան՝ (25 °C, 100 կՊա)
Ջերմահաղորդականություն՝
Էլեկտրահաղորդականություն՝
Լուծելիությունը ջրում՝ չունի
Լուծելիությունը այլ լուծիչներում՝ ունի

ալյումին
Ֆիզիկական հատկություններ
Ագրեգատային վիճակ ՝  պինդ

Գույնը՝ արծաթագույն
Հոտ՝ յուրահատուկ
Համ՝ չունի
Խտություն՝ 2,7 գ/սմ3
Հալման ջերմաստիճան՝ 658 °C
Ջերմահաղորդականություն՝ ունի
Էլեկտրահաղորդականություն՝ չունի
Լուծելիությունը ջրում՝ չունի
Լուծելիությունը այլ լուծիչներում՝ ունի

էթիլ սպիրտ
Ֆիզիկական հատկություններ
Ագրեգատային վիճակ ՝  ջրիկ

Գույնը՝ թափանցիկ
Հոտ՝ բնորոշ սուր
Համ՝ չունի
Խտություն՝ 790 ± 0 կգ/մ³ գ/սմ³
Հալման ջերմաստիճան՝ −173 ± 1 ℉ °C
Ջերմահաղորդականություն՝ չունի
Էլեկտրահաղորդականություն՝ չունի
Լուծելիությունը ջրում՝ ունի
Լուծելիությունը այլ լուծիչներում՝ ունի