Նյութի խտություն:Մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը

02/12/2021

1.Որ մեծությունն է կոչվում նյութի խտություն:

Նյութի խտություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի ծավալի և զանգվածի հարաբերությունները

2.Ինչպես է որոշվում նյութի խտությունը:

Խտություն = զանգված / ծավալ

3.Ինչ միավորներով է արտահայտվում խտությունը:

p

4.Առաջին անոթի մեջ լցրել են ջուր, իսկ երկրորդի մեջ նույն զանգվածով անհայտ հեղուկ: Որ անոթի հեղուկի խտությունն է ավելի մեծ:

I անոթի խտությունը ավելի մեծ է երկրորդինից

5.Կշեռքի մի նժարին դրված է կապարե չորսու, իսկ մյուսին՝ անագե:

Ո՞ր նժարին է դրված կապարե չորսուն:

6. Ինչպես կարելի է հաշվել մարմնի զանգվածը, եթե հայտնի են նրա ծավալը և նյութի խտությունը:

 զանգված =  խտություն x ծավալ

7. Ինչպես կարելի է հաշվել մարմնի ծավալը, եթե հայտնի են նրա զանգվածը և նյութի խտությունը:

ծավալը = զանգված / խտություն

8.Հայտնի է, որ մետաղի կտորը տաքացնելիս ընդարձակվում է: Այդ դեպքում նշված որ մեծությունը չի փոխվում.

ա. ծավալը; բ. զանգվածը; գ. խտությունը:

ոչ

որ գնդիկի թելը ավելի ձիգ է այդ գունդը ավելի ծանր է

54:0.02=2700կգ/մ3

օսմիում-2260 , ոսկի-1930 , պլատին-2150

20*10*5=1000սմ3=1կգ/սմ3