Շեղանկյուն տնային

<AOP=<MOA=15

<KOH=<MOP=15+15

∆MOP & ∆HOK(հավասարասրուն են)

<OHK=(180-30)/2

<OHK=75

<ABE=<EBC=450

<AEB=180-90-45=450

<ABE = 450, <AEB = 450, <A = 900 => ∆ABE(հավասարասրուն է) => AB = AE = 10սմ => AD = BC =10+10 = 20

P = 20*2 + 10*2 = 60սմ

<CAB=<B=<ACB => հավասարակողմ է => AB = BC = CD = DA = 10.5սմ

P=10.5*4=42սմ