Շրջանագիծ

<CAB=90-<BAO, <BAO=180/3=60, <ABC=<CAB=30, <C=180-30-30=120

<OBA=90, <OAB=30(ուղանկյուն եռանկյան հատկությսունների), <AOB=90-30=60