Շրջանագիծ

C-ն նշ. AB-ի միջնակետը, O-ն միացնենք C-ին, դիտարկենք AOC և BOC եռանկյունները => AO=BO, AC=BC, OC=OC => եռ.AOC = եռ.BOC(III հայտ.) => <ACO=<BCO=90 => հատվածի ծայրակետերով անցնող շրջանագծի կենտրոնը գտնվում է այդ հատվածի համաչափության առանցքի վրա։

Օ կետից սկսած a ճառագայթը հատում է շրջանագիծը միայն M գետում։ Ճառագայթի վրա վերցված ուրիշ կետերը կամ մեծ կամ փոքր են OM-ից։

Միշտ հնարավոր չէ։

Հնարավոր է 2, 1 կամ 0 հատ։

AO=CO=OB, OD != OB => B կետը չի կտնվում AC հատվածի վրա

Ա)

Քառակուսու գագաթներով կանցնի

Բ)

Շեղանկյունի գագաթներով չի անցնի։