Շրջանագծի շոշափող

Ա)

r>d => p ուղղիղը շրջանագծի հատող է

Բ)

r>d=>p ուղղիղը շրջանագծի հատող է

 Գ)

r>d => p ուղղիղը շրջանագծի հատողն է

Դ)

r<d=>p ուղղիղը ոչ մի կետում չի հատում շրջանագիծը։

Ե)

r=d => p ուղղիղը շոշափող է

Ա)Պետք է, որ r = AC

d=AB/2=5

Բ)r < AC

Գ)d<r

Ա)

AO=BO=DO=CO, <AOD=90, <BOA=90 => AO շառավիղող շրջանագիծը շոշափում է BD հատվածը։

r = AO

Բ)

r > AO(3սմ)

AO=AB/2=8սմ, <AOD=<COB(հակադիր) => AO=CO=BO=DO, <AOD=<COB(հակադիր) =>∆ADO=∆COB(I հայտ.)=>CB=AD=13=>P=AD+AO+DO=13+8+8=29սմ

AB=AO=BO=>∆ABO(հավասարակողմ է)=><BAO=<AOB=<ABO=180/3=600

AB ուղղահայաց է OM(ըստ լարի միջնակետով անցնող շառավղի հատկության), CD ուղղահայաց է OM(ըստ շոշափման կետով տարած շառավղի հատկության) => Նույն ուղղի վրա տարված ուղղահայացները իրար զուգահեռ են => AB||CD