Շփման ուժ

11/02/2022
  1. Բերել շման ուժի առկայությունը հաստատող փաստեր:

Շփման ուժի օգնությամբ մենք կարողանում ենք վերցնել։

  1. Ինչով է պայմանավորված շփումը:

Այն ուժով, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի,կոչվում է կշիռ։ 

  1. Թվարկել  շփման տեսակները և բերել օրինակներ:

Սահքի շփման ուժ, Դադարի շփման ուժ, Գլորման շփման ուժ

  1. Բերել շփման դրսևորման օգտակար և վնասակար օրինակներ:

Նրա օգնությամբ կարելի է վարել սահնակ, նա վնասակար է, քանի որ մեքենա վարելու ժամանակ անիվները մաշվում են

  1. Ինչու հաճախ սառցակալած ճանապարհին ավազ են շաղ տալիս:

Սառույցը շփվելիս ավելի երկար կսահի քան եթե դա լինի ավազի վրա։