Ուղանկյունանիստ, պրիզմա

Ա)B1C1=BC=5, DC=A1B1=D1C1=4 => BC=5, DC=4

Բ)AB=CD, AA1=CC1, AD=BC => CD=a, CC1=b, BC=c

Ա)ոչ, որովհետև պետք է լինի 3-ի բազմապատիկ թիվ

Բ)ոչ, որովհետև պետք է լինի 3-ի բազմապատիկ թիվ

Գ)այո, որովհետև եթե պրիզմայի հիմքի վրա լինի 6 անկյուն կլինի 18 կող

Ա)18/3=6 անկյուն բազմանկյուն

Բ)24/3=8 անկյուն բազմանկյուն

Գ)9/3=3 անկյուն բազմանկյուն

ABCD քառակուսու պարագիծը 32սմ է։ => AD=DC=CB=BA=32/4=8սմ => P=8*12=96սմ

Կողերը 6*3=18 կող

Գագաթներ 6*2=12 գագաթ

Նիստերը 6+2=8 նիստ

Ա)այո 11 անկյուն բազմանկյուն եթե լինի կլինի

Բ)այո 12 անկյուն բազմանկյուն եթե լինի կլինի

Գ)այո 16 անկյուն բազմանկյուն եթե լինի կլինի

48/12=4 սմ