Ուղղանկյուն, շեղանկյուն

<BAC=50

Տանենք EO բարձրություն

<OEA=90

<BAC=50

<EOA=180-50-90=40

ZO=OE, XO=FO

ZO=6, XO=4սմ

AD=XO+FO

AD=BC=6+6=12սմ

DC=ZO+OE

DC=AB=4+4=8սմ

P=12*2+8*2=40սմ

∆ABC=∆ACD(III հայտ.)=>Բոլոր անկյունները 600 են։

<A=<C=60+60=1200

<A=<C=(360-45*2)/2=1350

<AOD=<COD=<AOB=<COB=45/2=22.50

<BOA=<DOA=<DOC=<BOC=135/2=67.50