Պատմություն

Գրիր պատմություն
Պատկերացրու քրիստոնեություն ընդունած առաջին
իշխաններից մեկն ես և ապրում ես ավատատիրական
հարաբերությունների ժամանակաշրջանում Ինչպե՞ս
կկառավարես երկրամասդ։ Ինչպիսի հասարակական
նորմեր կսահմանես։ Ինչպե՞ս կկարգավորես հարաբերությունները թագավորի հետ։ Նշի՛ր այնպիսի քայլեր,
որոնց շնորհիվ քո տոհմի անվանումը կհայտնվի գահնամակի և զորանամակի վերին մասում։

Իմ կարծիքով ես չէի տարածի քրիստոնեությունը, քանի որ համարում եմ դա անիմաստ։ Ես կհզորացնեի իմ բանակը և կմեծացնէի տների քանակը։ Շատ կսկսէի կռիվ անել ինձ հարևան երկրների հետ։ Կռիվ անելով երկիրը կարող է դառնալ հայտնի։ Կմեծացնէի հարկերի տոկոսը և դրա օգնությամբ կսկսէի համախմբվել ուրիշ երկրների հետ։ Դրանից հետո մենք կստեղծենք մեծ երկիր, որը կբաժանենք հավասար մասերի, իսկ եթե ինչ-որ մեկը համաձայն չլինի կպատերազմենք նրա հետ։