Պատմություն

Պատմեք քոչվորների դեմ հայ ժողովրդի մղած պայքարի մասին:

Բագրատունյաց արքայատոհմի անկմանից հետո Հայաստան ներխուժեցին սելջուկ թուրքերը, բայց զարմանալին այն էր, որ հայերը փորձ չկատարեցին, որ կանգնեցնէին Սելջուկներին։

Թվարկեք հայկական պետության վերականգնման փորձերի ձախողման պատճառները:

Հալածանքներ սկսվեցին հայոց եկեղեցու դեմ։

Համեմատեք Բագրատունյաց Հայաստանը և Զաքարյանների իշխանապետությունը:

Զաքարյանների կառավարման ժամանակներում Հայաստանը կորցրեց Մեծ Հայքը։

Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայկական կիսաանկախ իշխանությունները ժողովրդի գոյատևման խնդիր էին լուծում: