Պատրանք

Ի՞նչ է նշանակում պատրանք, գրի՛ր հոմանիշները:

Խաբեություն

Խաբեություն, խաբկանք
Դուրս բեր անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր:

Պատրանք-Խաբեություն

Օձուտ-օձաբույն
Վերլուծի՛ր ստեղծագործությունը:

Ստեղծագործության մեջ ասվում է, որ մարդիկ ամեն ինչ կհորինեն, որովհետ կյանքը դաժան է։
Գրի՛ր քո կարծիքը հարցադրումների վերաբերյալ՝ պատրանքը որպես ինքախաբեություն, պատրանքը՝ ուղղակի երազ , երազկոտություն:

Մարդիկ հիմնականում ինքն իրեն խաբում են, որպեսզի չտեսնեն իրականությունը։