Պարագաներ

1. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր բառով կամ բառակապակցությամբ և ընդգծի´ր այն բառը, որին դրանք լրացնում են:

Օրինակ`

 (Ե՞րբ) պատսպարվեցինք վրանում: Կեսօրին պատսպարվեցինք վրանում:
(Ո՞րտեղ) տանջվում էինք անտանելի տոթից: Անապատում տանջվում էինք անտանելի տոթից։
(Ինչո՞ւ) շատ հեռու գնացինք ավերակներից: Երկրաշարժի պատճառով շատ հեռու գնացինք ավերակներից։
Տաք ավազն սկսեց մխալ (ինչպե՞ս): Տաք ավազն սկսեց մխալ անձրևի նամն։

2. Տրված նախադասություններին ավելացրո՛ւ պարագաներ, այսինքն` այնպիսի լրացումներ, որոնք ցույց են տալիս գործողության հետ կապ ունեցող հանգամանքներ (տեղ, ժամանակ, ձև, չափ, նպատակ, պատճառ և այլն):

Ի՞նչ է տեղի ունենում:
Սարսափելի տեսարան է լինում:
Կոկորդիլոսներն ու օձերը վխտում են:
Տեղումներով առատ վայրեր շատ կան:
Սրընթաց ցեխագետեր էին հոսում:

3. Տրված պարզ նախադասությունները դարձրո՛ւ բարդավելացնելով փակագծերում տրված հարցերին պատասխանող պարագա երկրորդական նախադասություններ:

Վագրը ծառի ետևից մռնչաց, որովհետև մարդ էր տեսել: (ի՞նչ պատճառով)
Նավակը մյուս ափին էր կանգնած, մարդ էր սպասում: (ի՞նչ պատճառով)
Ինքն էլ իր ասածին չի հավատում, որովհետև ասես թե անհեթեթություն լինի: (ինչո՞ւ)
Մինչև կյանքի վերջը ծիծաղելու է վրադ, քո քթի պատճառով: (ինչո՞ւ)