Սեղան

FE=8/2=4սմ

FD=10/2=5սմ

ED=6/2=3սմ

P=4+5+3=12սմ

AE||BD||NF=>BD||NF

MC||NB||FD=>FD||NB

NBDF(զուգահեռագիծ է)