Սիրելու տարիքը

1. Գրի՛ր մգեցված բառեր բացատրությունը։ 

անքեն-վրեժ չլուծող

զարկի

քեն-վրեժ

ոխակալ-վրիժառու

կորով-եռանդ

շենում-շենքում

հովեկ-Ամառային շրջանում շոգ վայրերից ամառանոց եկած մարդ

հոծ-Թանձր

թալուկ-Թույլ

երիցս-երեք անգամ

կալավ-անել

2.  Մեկնաբանի՛ր մտքերը․ 

Ա․ Նա քաջ գիտեր առաջին զարկի առավելությունը, բայց չէր կարող առանց ուղեղի մթանգնումի մարդու աչքերին նայել ու խփել եւ, որպես կանոն, առաջինը խփում էին իրեն։

Ես մտածում եմ, որ տղան վախենում էր ինչ, որ մեկին առաջինը վիրավորել։

Բ․ Բայց դա ի՞նչ կյանք էր։ Շուրջբոլորը այնքա՜ն ներդաշնակ ու կոպտությունից շեղող բան կար, տղայի միտքը հափշտակող այնքա՜ն գաղտնիք կար ծալ-ծալ բացվող աշխարհի վրա, եւ նա այնքան ցրված էր լինում, այնքան անպատրաստ, զգոնությունը կորցրած այնքան, որ այս անգամ էլ առաջինը խփում էին իրեն։ 

Տղան միշտ առաջինը չէր խփում։

Գ․ «Վերջ, ― ասաց տղան՝ հայելու առաջ դաստակը վիրակապով փաթաթելիս, ― խելոք ենք եղել, ծեծ ենք կերել, ծաղր ենք հանդուրժել ― անցած լինի։ Ձեր արածը ձեզ հալալ լինի ― այսօրվանից՝ վերջ։ Բանաստեղծություն-բան գրելը հետաձգվում է անորոշ ժամանակով»։

Այս հատվածից հետո նա, որոշեց, որ նա նույնպես կարող է խփել առաջինը։

Դ․ Տղան անուշ մի թախիծով խղճում էր իրեն։ Կռվի մասին մտածում էր որպես եղած բանի, իրեն տեսնում էր ջարդված, բայց աղջկա աչքերի մեջ շիտակ նայելիս։

3. Ներկայացրո՛ւ տղային՝ անդրադառնալով կյանքի, արդարության վերաբերյալ նրա մտքերին, տեսակետին։ Քո տեսանկյունից գնահատի՛ր տղայի մտքերը, արարքները։ 

Տղան գրեթե միշտ կռիվների մեջ էր, բայց նա սխալ էր, վարվում, որովհետև նա միշտ երկրորդն էր խփում։

4. Ինչպիսինն է հեղինակի պատմելու ոճը։ 

Հեղինակը պատմում էր, շատ երկար և հակիրճ գրելու տեղը նա գրել է մեծ տեքստ։

5. Ինչո՞ւ է վերնագրված ,,Սիրելու տարիք,,։ 

Սիրելու տարիքը գրված է այն պատճառով, որ տղան սիրահարված էր։