Վահան Տերյան — Աշնան մեղեդին

Առանձնացրո՛ւ

ա․ բնության նկարագրությունները,

Աշուն է, անձրև… Ստվերներն անձև
Դողում են դանդաղ… Պաղ, միապաղաղ
Անձրև՜ ու անձրև …

բ․ հերոսի հոգեվիճակը, զգացումները նկարագրող տողերը։

Սպասիր, լսիր, ես չեմ կամենում
Անցած լույսերից, անցած հույզերից
Տառապել կրկին.
Նայիր, ա՜խ, նայիր, ցավում է նորից
Իմ հիվանդ հոգին…

2. Առանձնացրո՛ւ և բացատրի՛ր անհասկանալի բառերը։ 

Միապաղաղ-միատեսակ

3. Բնութագրի՛ր քնարական հերոսին։ 

Քնարական հերոսի սիրտը ցավում էր։ Նրա սիրտը տանջվում և անհանգիստ էր։ Բանաստեղծության մեջ տեղ կար, որտեղ ասվում էր, որ նրա սիրտը նորից տառապում էր, այսինքն ուրիշ անգամ էլ էր տառապել։ Նա տանջվում էր։