Վիեննայի Վեհաժողով

  • Համեմատիր նապոլեոնյան և հետնապոլեոնյան դարաշրջանները:
  • հետնապոլեոնյան դարաշրջանում ամեն ինչ ընթանում էր կարգ ու կանոնով, քանի որ դաշինք կնքած պետությունները համաձայնություններ էին կապում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նապոլեոնյան դարաշրջանի այդ ժամանակ չկար սահմանափակումներ ինչը կարող էր վատ անրադառնալ պետությանը։
  • Հիմնավորիր զարգացման որ ուղին է նախընտրելի ՝ հեղափոխական, թե բարենորոգումների:
  • Բարենորոգումները ունեն իրենց դրական կողմերն, գալիս են մարդիկ, ովքեր բարենորոգումներ են մցնում երկրի տնտեսության, արդյունաբերության մեջ, ինչը պետությունն ավելի է շենացնում։ 
  • Վիեննայի վեհաժողովի որոշումներով Եվրոպայում հաստատված ազգային-պետական սահմանները: