Վիհի Եզերքին

Երբ ստեղծվում է ազգերի ժողովի ԺՈՂԿՈՄ-ը, Ստալինի Ղեկավարությամբ, Տերյանին առաջարկում են պաշտոն մինիստրությունում։ Հայկական մասուն աշխատելը նպաստավոր պետք էր, հրաժարվել չեր կարելի։

Գնացքը կանգ է առնում Օռենբուրգից 9 կիլլոմետր հեռավորության վրա, մեծ դժվարությամբ հաջողվում է տեմպի մեջ գտնվող Տերյանին տեղափոխել իր ծանոթ Օհանյանների տուն տնային հարմարավետ պայմանները, ընտանիքի ջերմությունը իրեն վերակենթանացնում է, նրան այցելում է բժիշկը, զննում և հուսահատ դուրս գալիս, բժիշկը ասաց, որ վիճակը շատ ծանր է և ուշ է, ոչինչ անել հնարավոր չէ։

Տխուր լռությամբ Օրենբուրգի սառը հողին են հանձնում Տերյանին։