Տասը պատվիրաններ

1. Մեկնաբանե՛ք պատվիրանները։ 

Պատվիրանները անհասկանալի էին, բայց նաև ծիծաղելի։ Օրինակ ինձ դուր եկավ այն պատվիրանը, որի մեջ ասվում էր, որ երկու անգամ երկու հավասար է չորս, բայց եթե հինգ լիներ։ Պատվիրանները հետաքրքիր էին։

2. Ավելացրե՛ք տասնմեկերորդ պատվիրանը։ 

Երբեք մի վախեցեք մեծ գայլից, այնպես արեք, որ այդ մեծ գայլը ձեզանից վախենա։