Տեխնոլոգիական առաջընթացը նպաստո՞ւմ է ծուլությանը

Բոլոր տեխնոլոգիաները նպաստում են ծուլությանը, քանի որ մարդու տեղը ամեն ինչ սկսում է անել ռոբոտը։ Մարդիկ ավելի են ծուլանում և չեն ուզում ոչինչ անել։ Մարդիկ կսկսեն հասկանալ, որ կան ավտոմատեցված սարքեր, ռոբոտներ, որոնք մարդու տեղը ամեն ինչ անում են։ Ռոբոտների հայտնվելուց հետո մարդիք կարող են չաշխատել։ Հիմա երբ նույնիսկ լավ ռոբոտներ չկան մարդիկ արդեն ծույլ են։ Օրինակ հովերբորդը ծույլերի համար է, քանի որ նրա վրա քայլելուց հետո նա ավտոմատեցված գնում է։ Իսկ ինչպես մենք հասկացանք ավտոմատեցված սարքերը ծույլերի համար են։ Ռոբոտները իհարկե շատ լավ բաներ են, բայց պետք չէ ծուլանալ, քանի որ մնացածը դա անում են։ Երբ ինչ-որ մեկը անում է վատ բան մնածացը կրկնում են։ Պետք է լավ բաներ անել, որ մնացածը քո հետևից կրկնեն և չծուլանան։