Տեսակարար ջերմունակություն

14/03/2023

1.Մարմինների ո՞ր հատկությունն է բնութագրում տեսակարար ջերմունակությունը:

Մարմնի տաքացման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը կախված է նրա զանգվածից, ջերմաստիճանի փոփոխությունից և հեղուկի տեսակից:
            2. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն են անվանում ( նյութի) տեսակարար ջերմունակություն: 

Մարմնի ջերմային հատկությունները բնութագրող այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի հաղորդած ջերմաքանակի հարաբերությանը մարմնի զանգվածին և մարմնի ջերմաստիճանի փոփոխությանը, կոչվում է տեսակարար ջերմունակություն:
            3. Ի՞նչ է ցույց տալիս տեսակարար ջերմունակությունը:

Ցույց է տալիս թե ի՞նչ ջերմաքանակ է անհրաժետ 1կգ զանգվածով մարմնի ջերմաստիճանը 1օC-ով բարձրացնելու համար,

            4. Ինչ միավորով է չափվում տեսակարար ջերմունակությունը:

1Ջ/(կգ∙օC)
5. Գրել տեսակարար ջերմունակությունը սահմանող բանաձևը:

c=Q/m(t1-t2)
6. Ինչու մեծ լճերի, ծովերի առափնյա վայրերում եղանակը մեղմ է:


7. Ինչ բանաձևով են որոշում տաքանալիս մարմնի ստացած ջերմաքանակը: Իսկ սառչեիս մարմնի տված ջերմաքանակը:

Q=cm(t2C°−t1C°)
8. Ձևակերպեք ջերմափոխանակման օրենքը:
9. Գրել ջերմային հաշվեկշռի հավասարումը: