Քառակուսի արմատ պարունակող պարզագույն անհավասարումներ : Քառակուսային եռանդամի հատկությունները

Ա)Լուծում չունի

Գ)x>=0, xe(0, +∞)

Ա)√x<=-5

Լուծում չունի

Գ)x>=0

Xe(0, +∞)

Ա)Լուծում չունի

Գ)7x-2 >= 0

7x >= 11

X >= 2/7

Xe(2/7, +∞)

{10x-3 >= 0

{2x-1 >= 0

{10x+3 > 2x-1

{10x >= -3

{2x >= 1

{8x > -4

{x >= -3/10

{x >= 1/2

{x > -4/8

Xe(1/2, +∞)

Գ)

{12x+1 >= 0

{2 + 5x >=0

{12x+1 < 32+80x

{12x >= -1

{5x >= -2

{12x-80x < 32-1

{x >=-1/12

{x >= -2/5

{-68x < 31

{ x >= -1/12

{x >= -2/5

{x < -31/68

Xe[-1/12, +∞)